CONFERENCIAS DO ANUARIO BRIGANTINO

Vídeos

2016

3-03-2016
XESÚS TORRES REGUEIRO
A Irmandade da Fala de Betanzos 1917-1931

Completo
10-03-2016
XESÚS ALONSO MONTERO
As Irmandades da Fala: dos seus desafíos idiomáticos e da percepción crítica da clase media, dos Precursores e da Real Academia Galega
Completo
17-03-2016
CARLOS-CAETANO BISCAINHO-FERNANDES
As artes escénicas no programa irmandiño: un proxecto inclusivo
Completo
31-03-2016
GORETTI SANMARTÍN REI
As ideas sobre a lingua das Irmandades da Fala. Un proxecto pioneiro de planificación lingüistica sobre o galego
Completo

2015

5-03-2015
XABIER LÓPEZ
Ningún tan malo sobre os libros, a lectura ou viceversa

Completo

12-03-2015
XESÚS FRAGA
De Betanzos a Untia. Memoria e ficcion

Completo

19-03-2015
TUCHO CALVO
Regresos a Betanzos

Completo

26-03-2015
EDUARDO FUENTES
Os Irmáns Garcia Naveira e o dereito a unha boa educacion para todos

Completo

09-04-2015
ANA FONTICOBA E BEATRIZ LUCAS
Nuevos espacios para nuevos tiempos. Casco histórico de Betanzos.

Completo
   

2014

6-03-2014
XESÚS TORRES REGUEIRO
Vida e obra de Johan Vicente Viqueira (1886-1924)
 

Parte 1
Parte 2
Parte 3

13-03-2014
ANTONIO S. RÍO VÁZQUEZ
Rodolfo Ucha Donate y Antonio Tenreiro Brochón: Arquitectura en diálogo (1952-1962)

Parte 1
Parte 2

20-03-2014
XOSÉ LUÍS MOSQUERA CAMBA
Street Art: reflexións

Parte 1
Parte 2
Parte 3

27-03-2014
ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ
O Green Man ou Home Verde, visto desde Galicia

completo
   

2013

07-03-2013
M
ANUEL Mª DE ARTAZA MONTERO
Betanzos: l
a agonía de una capital del Antiguo Régimen

Parte 1
Parte 2
completo
14-03-2013
ALBERTO LÓPEZ FERNÁNDEZ

Arqueoloxía do Noroeste da provincia da Coruña
Parte 1
Parte 2
completo
21-03-2013
JOSÉ Mª VEIGA FERREIRA

Romerías na comarca das Mariñas

 
Parte 1
Parte 2
completo
12-04-2013
ANTOLIN SANCHEZ PRESEDO
Europa: problema y solución


 

Parte 1
Parte 2
Parte 3
completo
   

2012

8-03-2012
MARTA COLON ALONSO
Transformaciones del Convento de San Francisco de Betanzos desde el s. XIV al XVI
.

Parte 1
Parte 2
completo

15-03-2012
JOSE MANUEL DOMINGUEZ GARCIA
Noticias y documentos acerca de la evolución de la historia de la enseñanza en Betanzos: Antiguo Régimen - siglo XIX

Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
completo

22-03-2012
JOSE MANUEL VAZQUEZ MOSQUERA 
O centro histórico de Betanzos

Parte 1
Parte 2
Parte 3
Parte 4
completo

29-03-2012
JUAN Mª GARCIA OTERO
La economía de la cultura: cómo hacer de Betanzos una ciudad cultural del siglo XXI

Parte 1
Parte 2
Parte 3
completo