XESÚS TORRES REGUEIRO

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

LIBROS

 

XOÁN VICENTE VIQUEIRA E O NACIONALISMO GALEGO. Serie Documentos, nº 36. Ediciós do Castro, Sada, 1986.

 

ALCUMES RECOLLIDOS EN BETANZOS. (En colaboración con Xulio Cuns). Ed. Concello de Betanzos, 1989.

 

¡MÁIS ALÁ! EDICIÓN CONMEMORATIVA DO CENTENARIO DE MANOEL-ANTONIO (1900-2000). Estudo introductorio en colaboración con Xosé Mª Dobarro e Ernesto Vázquez Souza. Asociación Cultural Eira Vella. Betanzos, 2000.

 

A II REPÚBLICA NUNHA VILA GALEGA. BETANZOS 1931-1936. Serie Documentos, nº 187. Ediciós do Castro, Sada, 2004.

 

BETANZOS NA HISTORIA. A Nosa Terra, Vigo, 2005.

 

OS MESES DO ANO. Asinado como Baraxeiro. Recolle a sección con ese título publicada no periódico Betanzos y su comarca no ano 1994. Edición non venal. Betanzos, 2007.

 

Colaborou nos libros colectivos:

 

HOMENAXE A XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO. Asociación Cultural Xermolos, Guitiriz, 1987.

OS CONQUISTADORES MODERNOS. MOVEMENTO OBREIRO NA GALICIA DE ANTEGUERRA.  Ed. A Nosa Terra, 1992.

PREGOEIRO DA LUZ. HOMENAXE LITERARIO A ALFONSO BLANCO TORRADO. Lugo, 1993.

MANUEL MARÍA. Asociación Cultural Xermolos. Guitiriz, 2001.

INSTITUTO ´FRANCISCO AGUIAR´ 50 ANIVERSARIO. 1952-2002. Betanzos, 2002.

 

 

 

ARTIGOS E TRABALLOS PUBLICADOS EN PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS

 

1982

 

 

1. AS PARRANDAS DE S.XOAN E S.PEDRO. A Nosa Terra, 2/8‑VII‑1982

 

2. UNHA NOVELA AMBIENTADA NA BISBARRA BETANCEIRA: “A FESTA DE SANTA MARTA DE BABIO”. Programa de festas de San Roque, Betanzos, agosto 1982.

 

3. PRENSA NACIONALISTA: REXURDIMENTO,I. A Nosa Terra, 24/30‑IX‑82,  nº 201.

 

4. PRENSA NACIONALISTA: REXURDIMENTO, II. A Nosa Terra, 1/7‑X‑82,  nº202.

 

 

1983

 

5. O VIÑO DE BETANZOS. A Nosa Terra, 29‑IV/4‑V‑1983. nº221

 

6. O CASTELO DE VIMIANZO. A Nosa Terra, 5/11‑V‑1983. nº222

 

7. SOBOR DA HOMAXE AOS IRMÁNS GARCÍA NAVEIRA. Aguillón, nº 2. Betanzos, Setembro 1983

 

8. CENTENARIO DA PRENSA BETANCEIRA. Aguillón, nº 2. Betanzos, Setembro1983

 

 

1984

 

 

9. A PRENSA BETANCEIRA, I. Anuario Brigantino 1983. Betanzos,1984

 

 

1985

 

 

10. A PRENSA CORCUBIONESA. Nerio, 2ª época, nº 1. Corcubión, abril 1985

 

11. A PRENSA BETANCEIRA, II. Anuario Brigantino 1984. Betanzos,1985

 

12. X.V. VIQUEIRA, NACIONALISTA GALEGO, EUROPEO MODERNO. A Nosa Terra, 1‑8‑85. nº 275.

 

13. Retrincos da historia: O PRIMEIRO MITIN EN GALEGO. A Nosa Terra, 12‑IX‑1985, nº 276.

 

14. Retrincos da historia: A CONCELLALA DE ROIS. A Nosa Terra, 24‑IX‑1985, nº 277.

 

15. Retrincos da historia: O FERROCARRIL DOS TRES CES. A Nosa Terra, 10‑X‑1985. nº 278. (Reproducido en "Celme", nº 1, verán 1989, órgao da Asoc. Cult.   Domingo Antonio de Andrade, Cée)

 

16. Retrincos da historia: O TIO PEPE DA FONSAGRADA. A Nosa Terra, 24‑X‑1985, nº 279.

 

17. Retrincos da historia: OS SUCESOS DE SOFÁN. A Nosa Terra, 7‑XI‑1985, nº 280.

 

18. Retrincos da historia: O ANTIGO CONCELLO DE OZA. A Nosa Terra, 21‑XI‑1985, nº 281.

 

19. Retrincos da historia: A CASA DO POVO DE BETANZOS. A Nosa Terra, 5‑XII‑1985, nº 282.

 

20. Retrincos da historia: O CACIQUISMO HAI DOUS SÉCULOS. A Nosa Terra, 19‑XII‑1985, nº 283.

 

 

1986

 

 

21. A PRENSA BETANCEIRA, III. Anuario Brigantino 1985. Betanzos,1986.

 

22. O LADRILLO: CRÓNICA DUN FUXIDO. A Nosa Terra, 5‑XII‑1986, nº305.

 

23. UN TEXTO DE CASTELAO RECUPERADO. A Nosa Terra, 5‑XII‑86, nº305.

 

 

 

1987

 

 

24. NO CENTENARIO DE DOUS PERSOEIROS DA CULTURA GALEGA: VIQUEIRA E CASTELAO. Anuario Brigantino 1986. Betanzos, 1987. Separata.

 

25. DIAZ CASTRO NOS XOGOS FRORAIS DE BETANZOS DE 1946. No libro colectivo "Homenaxe a X.M.Díaz Castro". Guitiriz 1987.

 

26. BETANZOS 1936. En "O 36 na Galiza". Colección A Nosa Historia, 1. 2ª ed. A Nosa Terra. Marzo 1987.

 

27. Retrincos da historia: RAMÓN BEADE: UN LABREGO NAS CORTES ESPAÑOLAS. A Nosa Terra, 4‑XI‑87. nº 326.  

 

28. Retrincos da historia: A FONTE DE VIANA DO BOLO. A Nosa Terra, 3‑XII‑1987, nº 328.

 

29. Retrincos da historia: O GAITEIRO RILO. A Nosa Terra, 30‑XII‑1987. nº 330.

 

 

 

1988

 

 

30. Retrincos da historia: XUICIO CONTRA O COMPAÑEIRO MIÑO. A Nosa Terra, 15‑I‑1988, nº 331.

 

31. Retrincos da historia: NOTICIA DUN XORNALISTA "CANTACLARO". A Nosa Terra, 11‑II‑88, nº 333.

 

32. Retrincos da historia: OS GOLPE E A CASA DE PAIO. A Nosa Terra, 25‑III‑1988, nº 336.

 

33. A PRENSA GALEGA DE HAI CEN ANOS. A Nosa Terra, 14‑VII‑88, nº 350.

 

34. OS ANIMADORES DA PRENSA LOCAL,I. Anuario Brigantino 87. Betanzos, 1988.

 

35. UN VELLO DOCUMENTO SOBRE O CACIQUISMO EN BÉRTOA. A Regueifa, nº 4, Carballo, 1988.

 

36. CAAMAÑO BENTIN, O FOTOGRAFO MUXIÁN. A Nosa Terra, 13‑X‑88, nº 358.

 

37.  LEMBRANZA DE L. CARRÉ NO SEU CENTENARIO. A Nosa Terra,3‑XI‑88, nº 359.

 

38. Retrincos da historia: OS MORTOS DE SOBREDO. A Nosa Terra, 1‑XII‑1988. nº365

 

 

 

1989

 

 

39. Retrincos da historia: ANXEL CASAL E NOS. A Nosa Terra, 12‑I‑1989, nº 370.

 

40. Retrincos da historia:OS ASASIÑATOS DE OSEIRA. A Nosa Terra, 2‑II‑1989, nº 373.

 

41. Retrincos da historia: EMIGRACION GALEGA A HAWAI. A Nosa Terra, 9‑II‑1989, nº 374.

 

42. Retrincos da historia: OS SUCESOS DE NEBRA. A Nosa Terra, 1‑VI‑1989, nº389.

 

43. OS ANIMADORES DA PRENSA LOCAL, II. Anuario Brigantino 88. Betanzos,1989.

 

44. OS SUCESOS DE SOFÁN: CACIQUISMO E REBELDIA CAMPESIÑA. A Regueifa, nº 5, Carballo 1989.

 

45. Retrincos da historia: A ASOCIACION DE ESCRITORES DA GALIZA . A Nosa Terra, 14‑IX‑89, nº 399.

 

 

1990

 

 

46. ANTON ZAPATA GARCIA, POETA DO MAR DE LAXE. A Nosa Terra, 1‑II‑90. nº..., (Reproducido en "A Regueifa", nº 7, Carballo 1991).

 

47. ARREDOR DE ANT: OS AVATARES EDITORIAIS. A Nosa Terra, 25‑IV‑90. nº429

 

48. "LA CUÑA" E OS FEDERADOS CORUÑESES. A Nosa Terra, 14‑VI‑1990. nº436

 

49. ARREDOR DE ANT. A PRENSA GALEGA (I). A Nosa Terra, 24‑V‑90. nº433

 

50. ARREDOR DE ANT. A PRENSA GALEGA (II). A Nosa Terra,31‑V‑90. nº434

 

51. AS OUTRAS PEDRAS DE MUXIA. A Nosa Terra, 31‑V‑90, nº434,

 

52. Retrincos da historia: A POLÉMICA CONSTRUCIÓN DA PONTE PEDRIDO. A Nosa Terra, 31‑V‑90. nº434.

 

53. ARREDOR DE ANT. OS DIRECTORES. A Nosa Terra, 21‑VI‑90. nº 437.

 

54. O FERROCARRIL DOS TRES CES: CORUÑA, CARBALLO, CORCUBION. A Regueifa, nº 6, Carballo 1990.

 

55. Retrincos da historia: O FUSILAMENTO DO SARXENTO SAMITIER. A Nosa Terra, 28‑VI‑90. nº 438. Reproducido en Festas do Candil, Betanzos 1997.

 

56. Retrincos da historia: SAN FIZ DE VIXOI E A CASA CORTON. A Nosa Terra, 5‑VII‑90. nº 439.

 

57. Retrincos da historia: A TUMBA DE PONDAL. A Nosa Terra, 12‑VII‑1990, nº440.

 

58. Retrincos da historia: UN PAQUETE‑BOMBA PARA O XENERAL EGUIA. A Nosa Terra, 19‑VII‑90, nº441.

 

59. MANUEL ROEL, RECRIADOR DO HUMOR POPULAR GALEGO. Anuario Brigantino 1989. Betanzos, 1990. Separata.

 

60. FOTO‑MEMORIA DUNHA VILA. Anuario Brigantino 1989. Betanzos, 1990. (Reproducido en parte –sen consentemento do autor- en El Ideal Gallego, 31-V-1991).

 

61. O ARCEBISPO RAXOI E O SEU TEMPO. El Correo Gallego, 30‑VII‑  1990. (1º Premio no Certame xornalístico de   Pontedeume "II Centenario Arcebispo Raxoi" dotado con 200.000 ptas.)

 

62. SER DALGUNHA PARTE. Festas Patronais de San Roque, Betanzos,1990

 

63. O REGATO DO CEPELO DE MANUEL MARIA. A Nosa Terra, 4‑X‑90. nº447

 

64. Retrincos da historia: O EDIFICIO DO ARQUIVO DO REINO. A Nosa Terra, 28‑XII‑1990, nº459.

 

 

1991

 

 

65. Retrincos da historia: O XALLEIRO PEPE DE XAN BAÑA. A Nosa Terra, 11‑I‑1991, nº460.

 

66. Retrincos da historia: O EXILIO DO PRESIDENTE MACHADO NA GALIZA. A Nosa Terra, 17‑I‑91. nº461. (Reproducido en versión portuguesa nos xornais "Diário dos Açores", "O Jornal de Amarante" e "Correio da Manhá" cunha nota de Joaquim Montezuma de Carvalho.)

 

67. Retrincos da historia: A TRAXEDIA DO POTENTADO SEÑOR POTE. A Nosa Terra, 31‑I‑1991, nº463.

 

68. Retrincos da historia: DE CANDO BETANZOS TIÑA DOUS XORNAIS. A Nosa Terra, 21‑II‑91, nº466. (Completouse con Fé de erros, A Nosa Terra nº 468, 8-III-91.)

 

69. LEMBRANZA E ELOXIO DE PONTEDEUME QUE É NAS MARIÑAS DA ANTIGA PROVINCIA DE BETANZOS. Alfoz, nº 9. Pontedeume 1991.

 

70. Retrincos da historia: PONTEDEUME, FEUDO DO MARQUÉS DE FIGUEROA. A Nosa Terra, 21‑III‑91, nº 470.

 

71. UNHA VILA NO ESPELLO DA SUA HUMILDE EQUIPA DE FÚTBOL. A Nosa Terra, nº 485, 11.VII-1991 (Asinado como Suso T. Regueiro).

 

72. Retrincos da historia: A ETCHEVERRIA,A PRIMEIRA BANCA NA GALIZA. A Nosa Terra, 25‑IV‑91, nº 474.

 

73. UN LEXENDARIO GAITEIRO DAS MARIÑAS: O VELLO RILO. Anuario Brigantino 1990. Betanzos, 1991. Separata.

 

74. IN MEMORIAN. XOSE MARIA DIAZ CASTRO. Anuario Brigantino 1990. Betanzos, 1991.

 

75. O BETANZOS DE ALVARO CUNQUEIRO. Programa Festas Patronais, Betanzos 1991.

 

76. ANTERO, CURROS E VESTEIRO. A PROPÓSITO DUN CENTENARIO. A Nosa Terra, nº 502. Decembro 1991. (Reproducido en "Diário dos Açores", 30 janeiro 1992, e "Boletim da Junta de Freguesia de Taveiro", nº 32, janeiro 1992).

 

 

1992

 

 

77. CO SABOR DOS VELLOS LIBROS. O PAIS DE NOS. A Nosa Terra, nº 513, 12‑3‑92. (Reproducido en "La Voz de Ortigueira", nº 3953, 2 abril de 1992).

 

78. Relacións galego‑portuguesas. APROXIMAÇOES A TEIXEIRA DE PASCOAES. A Nosa Terra, nº 521, 7 maio 1992. (Reproducido en “Flor do Támega”, Amarante, 24‑IX‑1992.)

 

79. GEORGE BORROW. UN VIAXEIRO INGLÉS NA GALIZA DA DESAMORTIZACION. Cadernos A Nosa Terra de Pensamento e Cultura, nº 12, maio 1992.

 

80. A IRMANDADE DA FALA DE BETANZOS (1917‑1930). Anuario Brigantino, nº 13. Betanzos, 1992. Separata.

 

81. SAN ROQUE E O CAN. Programa de Festas Patronais, Betanzos 1992.

 

82. OS AVATARES EDITORIAS DE "A ROSEIRA DA SOIDADE". A Regueifa, nº   8. Carballo, 1992.

 

83. ¡AI, O COMERCIO! Betanzos y Su Comarca, nº 1. Decembro 92.

 

 

1993

 

 

84. BETANZOS: A TRADICION DO TRATO. Betanzos y Su Comarca, nº2.    Xaneiro 93.

 

85. A ANTIGA BRIGANTIUM. Betanzos y Su Comarca, nº 3. Febreiro 93.

 

86. VÁISENOS O TREN. Betanzos y Su Comarca, nº 4. Marzo 93.

 

87. MANUEL AZAÑA EN BETANZOS. Betanzos y Su Comarca, nº 5. Abril 93.

 

88. ¡VEÑAN FESTAS PARA O VIÑO! Betanzos y Su Comarca, nº 6. Maio 93.

 

89. ESCOLLE BEN E SEN PREMURA. Betanzos y Su Comarca, nº 7. Xuño 93.

 

90. UN FOTÓGRAFO CHAMADO BLANCO‑AMOR. Betanzos y Su Comarca, nº 8.   Xullo 93. (Publicado tamén en A Nosa Terra, nº 579, 22-VII-1993.

 

91. PROPAGANDA EN VERSO. Betanzos y Su Comarca, nº 9. Agosto 93.

 

92. DE POETAS E AUSENCIAS. Programa festas de San Roque. Agosto 93.

 

93. CANDO CHEGOU O FERROCARRIL. BETANZOS OLLADO POR UN BASCO EN 1883. Anuario Brigantino 1992. Setembro 93.

 

94. REPARANDO UN ERRO: O GAITEIRO RILO E OS RILOS. Betanzos y Su  Comarca, nº 11. Outubro 93.

 

95. VIQUEIRA, CEBREIRO E JOÃO PERALTA. A Nosa Terra, nº 592, 21‑X‑  93.

 

96. PRESENTACION, en REXURDIMENTO, Edición facsimile da revista publicada en Betanzos no 1922 e 1923. Asociación Cultural Eira Vella. Outubro 1993.

 

97. LINGUAS, ACADEMIAS, MASTERS... Betanzos y Su Comarca, nº 12.   Novembro 93.

 

98. PORTUGAL RESISTESE A CEBREIRO. A Nosa Terra, nº 597, 25 novembro 1993.

 

99. 1918: BETANZOS PIDE A AUTONOMIA INTEGRAL PARA GALIZA. Betanzos y su comarca. Decembro 1993.

 

 

1994

 

 

100. UNHA HISTORIA DEBUXADA SOBRE OS GALEGOS DE LISBOA. A Nosa Terra, nº 603, 5 xaneiro 94.

 

101. GAITEIROS DAS MARIÑAS: OS FREIRES DE OZA. Betanzos y su comarca. Xaneiro 94.

 

102. OS MESES DO ANO. XANEIRO. Betanzos y su comarca. Xaneiro 94.  (Sección asinada con "Baraxeiro".)

 

103. O ARTISTA ALVARO CEBREIRO E BETANZOS. Betanzos y su comarca. Febreiro 94.

 

104. OS MESES DO ANO. FEBREIRO. Betanzos y su comarca. Febreiro 94.

 

105. O CENTENARIO DE VEIGA ROEL. Betanzos y su comarca. Marzo 94.

 

106. OS MESES DO ANO. MARZO. Betanzos y su comarca. Marzo 94.

 

107. O DESCUBREMENTO DO PINTOR BELLO PIÑEIRO. Betanzos y su comarca. Abril 94.

 

108. OS MESES DO ANO. ABRIL. Betanzos y su comarca. Abril 94.

 

109. ANUNCIARSE EN GALEGO. Betanzos y su comarca. Maio 94.

 

110. OS MESES DO ANO. MAIO. Betanzos y su comarca. Maio 94.

 

111. PRESENTACIÓN DE "BETANZOS NA VOZ DOS POETAS". No libro do mesmo título.

 

112. OS MESES DO ANO. XUÑO. Betanzos y su comarca, Xuño 94.

 

113. ESCRITORES DAS MARIÑAS: O MARQUÉS DE FIGUEROA. Betanzos y su comarca, Suplemento cultural "A Xanela", nº 1. Xuño 94.

 

114. OS MESES DO ANO. XULLO. Betanzos y su comarca. Xullo 94.

 

115. ESCRITORES DAS MARIÑAS: LUGRÍS FREIRE. Betanzos y su comarca, Suplemento cultural "A Xanela", nº 2. Xullo 94.

 

116. VIGO SI, A CORUÑA TAMEN, GALICIA SEMPRE. Betanzos y su comarca. Xuño 94.

 

117. OS MESES DO ANO. AGOSTO. Betanzos y su comarca. Agosto 94.

 

118. ESCRITORES DAS MARIÑAS: CALVIÑO DE CASTRO. Betanzos y su comarca. Suplemento cultural "A Xanela", nº 3. Agosto 94.

 

119. PRENSA: EL CENSOR. Betanzos y su comarca. Suplemento cultural "A Xanela", nº 3. Agosto 94.

 

120. A EVOLUCIÓN DUNHA CURIOSA PUBLICACIÓN: O PROGRAMA DAS FESTAS PATRONAIS. Programa de Festas de San Roque, Betanzos, 1994. Separata

 

121. ESCRITORES DAS MARIÑAS: XOSÉ ARES. Betanzos y su comarca. Suplemento cultural "A Xanela", nº 4. Setembro 94.

 

122. OS MESES DO ANO. SETEMBRO. Betanzos y su comarca. Setembro 94.

 

123. PRENSA: LA LIBERTAD (1886), REPUBLICANISMO PROGRESISTA. Betanzos y su comarca, Suplemento cultural "A Xanela", nº 4. Setembro 94.

 

124. CEN ANOS DE PROGRAMAS DE FESTAS EN BETANZOS. A EVOLUCIÓN DUNHA CURIOSA PUBLICACIÓN. Anuario Brigantino 1993, nº 16. Betanzos,1994. Separata.

 

125. ESCRITORES DAS MARIÑAS: SALVADOR GOLPE. Betanzos y su comarca. Suplemento cultural "A Xanela", nº 5. Outubro 94.

 

126. PRENSA: LAS MARIÑAS (1886‑1893), TRADICIONALISMO E CULTURA. Betanzos y su comarca. Suplemento cultural "A Xanela", nº 5. Outubro 94.

 

127. OS MESES DO ANO. OUTUBRO. Betanzos y su comarca. Outubro 94.

 

128. SEOANE E ALBERTI. UNHA RELACIÓN ARTÍSTICA. A Nosa Terra, nº 642, 6 outubro 94.

 

129. DIALOGOS CO SUR. CARTAS DE PASCOAES E CEBREIRO. A Nosa Terra, nº 646. 3 novembro 94.

 

130. O ESTUDANTE LUIS SEOANE OPINA SOBRE A UNIVERSIDADE DO SEU TEMPO. A Nosa Terra, nº 649. 24 novembro 94.

 

131. ESCRITORES DAS MARIÑAS: RAMON SUAREZ PICALLO. Betanzos y su comarca, Suplemento cultural "A Xanela", nº 6. Novembro 94.

 

132. PRENSA: O ANTROIDO (1886‑1887), XORNALISMO SATíRICO EN GALEGO.  Betanzos y su comarca. Suplemento cultural "A Xanela", nº 6. Novembro 94.

 

133. OS MESES DO ANO. NOVEMBRO. Betanzos y su comarca. Novembro 94.

 

134. PRENSA: A FULIADA (1887). OUTRA PUBLICACION SATIRICA EN GALEGO. Betanzos y su comarca. Suplemento cultural "A Xanela", nº 7. Decembro 94.

 

135. PUBLICACIÓNS: MANUEL MARIA: VIAXES E VAGANCIAS DE M.P. Betanzos y su comarca. Suplemento cultural "A Xanela", nº 7. Decembro 94.

 

136. OS MESES DO ANO: DECEMBRO. Betanzos y su comarca. Decembro 94.

 

 

 

 

1995

 

 

137. DESE MAPA PODEN BORRARNOS. Betanzos y su Comarca. Xaneiro 95.

 

138. PRENSA: EL ESCOBON (1888). UN SEMANARIO SATIRICO ANTICACIQUIL. Betanzos y su Comarca, Suplemento cultural "A Xanela"", nº 8. Xaneiro 95.

 

139. ESCRITORES DAS MARIÑAS: RICARDO FLORES. Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 8. Xaneiro 95.

 

140. A RECUPERACION DOS VELLOS MUIÑOS. Betanzos y su Comarca. Febreiro 95.

 

141. PRENSA: ORVALLEIRAS (1888). UN PANFLETO DISFRAZADO DE PERIODICO. Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 9. Febreiro 95.

 

142. ESCRITORES DAS MARIÑAS: FERNANDO GARCIA ACUÑA. Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 9. Febreiro 95.

 

143. PUBLICACIONS: LEMBRANDO BETANZOS "BEIRA O BARBAÑA". Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 9. Febreiro 95.

 

144. PRENSA: EL BRIGANTINO (1888‑89). CULTURALISMO DECIMONÓNICO. Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 10. Marzo 95.

 

145. ESCRITORES DAS MARIÑAS: JOHAN V. VIQUEIRA. Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 10. Marzo 95.

 

146. AQUELA PROPOSTA DE CASTELAO: DENANTES MORTOS QUE ESCRAVOS. A Nosa Terra, nº 667, 30 marzo 95.

 

147. O APELIDO BETANZOS. Betanzos y su Comarca, nº 29. Abril 95.

 

148. ESCRITORES DAS MARIÑAS: FLORENCIO VAAMONDE LORES. Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 11. Abril 95.

 

149. PRENSA: LAS RIBERAS DEL MENDO (1889). O "VARRENDEIRO" TROCA EN XUSTICIEIRO. Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 11. Abril 95.

 

150. PUBLICACIÓNS: CURTIS XA TEN A SUA HISTORIA. Betanzos y su Comarca, Suplemento Cultural "A Xanela", nº 11. Abril 95.

 

151. CRONICA DO CONSELLO DE GALIZA EN EUROPA. A Nosa Terra, nº 669. 12 abril 95.

 

152. A VOZ DO PAIS. UN SEMANARIO NA TRANSICION DO REXIONALISMO AO NACIONALISMO. A Nosa Terra, nº 670. 20 de abril 95.

 

153. REUNIÓN DAS ALMAS PORTUGUESA E GALEGA. ANTOLOXIA DE JOAQUIM DE CARVALHO, en A Nosa Terra, nº 675, 25‑V‑1995.

 

154. A LÍRICA DE CAMOES. UNHA ESCOLMA SANTIAGUESA DOS ANOS TRINTA. A Nosa Terra, nº 689, 31 de agosto 95.

 

155. CRÓNICA DO MAR. OS PESCADORES, DE RAÚL BRANDÃO. A Nosa Terra, nº 690, 7 de setembro 95.

 

156. FOTOMEMORIA DUNHA VILA (II). Anuario Brigantino, nº 17, 1994. Betanzos, 1995.

 

157. UNHA LEMBRANZA DA REVISTA NÓS NO SEU 75 ANIVERSARIO. A Nosa Terra, nº 695, 12-X-95

 

158. POESÍA DO XIX RESCATADA: "ORBALLEIRAS" DE FERNANDO GARCIA ACUÑA. A Nosa Terra, nº 702, 30 de novembro 95.

 

159. RILO, O CLASICISMO NA GAITA. "No país das gaitas". Cadernos A Nosa Terra de pensamento e cultura, nº 2O. Decembro 1995.

 

160. O GAITEIRO NA SOCIEDADE TRADICIONAL. "No país das gaitas". Cadernos A Nosa Terra de pensamento e cultura, nº 2O. Decembro 1995. (Lido como ponéncia no Simposio de Música Tradicional: A gaita galega. Celebrado en Compostela o 25 e 26 de maio de 1996).

 

 

1996

 

161. A MAIA DE TIOBRE. A Xanela, nº 1. Betanzos, primavera 1996.

 

162. A CONSTRUCCIÓN DA FONTE DE DIANA. Anuario Brigantino 1995, nº 18. Betanzos 1999. [En colaboración con Antón García González].

 

163. A CHEGADA DA LUZ ELÉCTRICA A BETANZOS. Anuario Brigantino 1996, nº 19. Betanzos, 1997. (Hai separata).

 

164. 50 ANOS DE “BRÉTEMAS MARIÑÁS”, UN DOS PRIMEIROS LIBROS EN GALEGO DA POSTGUERRA. A Xanela, nº 2. Betanzos, outono 1996.

 

 

 

1997

 

165. O VIÑO DE BETANZOS, UNHA RIQUEZA EN PERIGO. A Xanela, nº 4. Betanzos, outono 1997.

 

 

 

1998

 

 

166. AS AMARANTES DA GALIZA. Amarante Magazine, nº 29. Agosto-Setembro 1998.

 

167. OS FONDOS DA PRENSA LOCAL: "O ANTROIDO" E "A FULIADA" (1886-87). Anuario Brigantino 1997, nº 20. Betanzos, 1998.

 

168. FOTO-MEMORIA DUNHA VILA (III). Anuario Brigantino 1997, nº 20. Betanzos, 1998.

 

169. LORCA, TORRIJOS E O PASATEMPO GARCÍA. A Xanela, nº 6. Outono 1998.

 

170. POLO SAN MARTIÑO, TROMPOS AO CAMIÑO. A Xanela, nº 6. Outono 1998. (Asinado como Baraxeiro)

 

171. SOBRE O RABO DOS POEMAS GALEGOS DE LORCA. A Nosa Terra, nº 853, 1-X-1998.

 

172. CASTELAO E O GAITEIRO DE SOUTELO. A Nosa Terra, nº 861, 17-XII-1998.

 

 

1999

 

 

173. A OBRA DOS EMIGRANTES DE COIRÓS. A Xanela, nº 8. Outono 1999.

 

174. O XOGO DA RA. A Xanela, nº 8. Outono 1999. (Asinado como Baraxeiro)

 

175. A ESQUECIDA TUMBA DE MURGUÍA. A Nosa Terra, nº 899. 9-IX-1999

 

176. OS MALPOCADOS DO FÚTBOL. A Nosa Terra, nº 906. 28-X-1999

 

177. OS INCIOS DO MOVEMENTO OBREIRO E AGRARIO EN BETANZOS (1899-1919). Anuario Brigantino 1998, nº 21. Betanzos, 1999.

 

 

2000

 

178. AS ¿DERRADEIRAS? LETRAS DE CASTELAO. A Nosa Terra, nº 923. 24-II-2000

 

179. CASTELAO CONTRA A ESTATUA DE MONTERO RÍOS. A Nosa Terra, nº 925. 9-III-2000.

 

180. UN ANOXOSO INCIDENTE NA MORTE DE CASTELAO. A Nosa Terra, nº 926. 16.III.2000.

 

181. QUE POUCO FARTA A POESÍA! A Nosa Terra, nº 938. 8-VI-2000.

 

182. BETANZOS NA OBRA DE MURGUÍA. A Xanela, nº 9. Primavera 2000. (Asinado como Baraxeiro).

 

183. O BETANCEIRO JOSÉ G. ACUÑA E MURGUÍA. A Xanela, nº 9. Primavera 2000. (Asinado como Baraxeiro)

 

184. NO ANO CASTELAO. CINCOENTA HOMES NUN SÓ, OU UN HOME DE A PATACÓN. A Nosa Terra, nº 960. 9-XI-2000.

 

185.  UNHA CARTA INÉDITA DE MANOEL-ANTONIO A CEBREIRO. A Nosa Terra, nº 962. 23-XI-2000.

 

186.   O POETA NO SILÉNCIO. A Nosa Terra, nº 964. 7-XII-2000.

 

 

2001

 

 

187.   HAVEMOS DE IR A VIANA... Betanzos e a súa comarca. Febreiro 2001.

 

186. ADEUS “ADARES”. A Nosa Terra, nº 978. 15-III-2001.

 

188.  MANOLO CRESTAR. O BOHEMIO LIBERTARIO QUE RETRATOU A REPRESIÓN DO 36 EN BETANZOS. A Xanela, nº 11. Primavera 2001.

 

189.   NOTICIA DOS CABAQUEIROS. AS VELLAS TELLEIRAS DE PIADELA. A Xanela, nº 11. Primavera 2001.

 

188.  CANDO AS FESTAS FORON EN XULLO. Festas 2001 Betanzos. Agosto 2001.

 

189.  O GLOBO QUE OS BETANCEIROS.... Festas 2001 Betanzos. Agosto 2001.

 

190. A EXPOSICIÓN ANTOLÓXICA DOS IRMÁNS MUÑOZ. Betanzos e a súa comarca, setembro de 2001.

 

191.  CURIOSAS HISTORIAS DUNS BOTES. A Xanela, nº 12, outono 2001. Tamén en Programa de festas San Roque 2002.

 

192.   SEMBLANZA BETANCEIRA DE MANUEL MARÍA: OBRAS E AMORES, no libro colectivo “Manuel María”. Asociación Cultural Xermolos. Guitiriz, 2001.

 

 

2002

 

193.  XOSÉ NOVO “ÁNIMAS” E AS CAMPÁS TOCADAS A DESHORA. A Nosa Terra, nº 1027, 27 de marzo ao 3 de abril 2002.

 

194.  ROLDÁN PADERNE, UN ESCRITOR DESCOÑECIDO DO TEMPO DAS IRMANDADES DA FALA. A Xanela, nº 13, primavera 2002. Tamén en A Nosa Terra, nº 1045, do 1 de agosto ao 4 de setembro 2002.

 

195.   OS CANEIROS FRUSTRADOS DE BLANCO AMOR E SUÁREZ PICALLO. Programa de festas San Roque 2002. Publicado tamén en A Nosa Terra, nº1051. Do 10 ao 16 de outubro de 2002.

 

196.   FESTA DAS LETRAS PARA O POETA DE TARAMANCOS. Betanzos e a súa comarca. Setembro 2002.

 

197.   “OS CANEIROS” DOS INICIOS. NOTAS HISTÓRICAS SOBRE A ORIXE E CONSOLIDACIÓN DA FAMOSA XIRA FLUVIAL. Anuario Brigantino 2001, nº 24. Betanzos 2002.

 

198.   PINTORES GALEGOS DE CENTENARIO: MARUXA MALLO, CÁNDIDO FERNÁNDEZ MAZAS, ARTURO SOUTO. A Xanela, nº 14. Outono 2002.

 

199.   DOUS DEBUXOS BETANCEIROS DO ESCOCÉS BONE. A Xanela, nº 14. Outono 2002.

 

200.   AQUELES ANOS DO INSTITUTO AQUEL. No libro colectivo “Instituto ´Francisco Aguiar´ 50 aniversario. 1952-2002”.

 

 

2003

 

201.   A SANTA COMPAÑA DOS GALEGOS INMORTAIS SEGUNDO RISCO E CASTELAO. A Nosa Terra, nº 1071, do 27 de febreiro ao 5 de marzo de 2003.

 

202.   EIRA VELLA: UNHA DÉCADA COA CULTURA. Betanzos e a súa comarca, nº 124. Marzo 2003.

 

203.   CENTENARIO DE ÁLVARO CEBREIRO. A Xanela, nº 15, Primavera 2003.

 

204.  O LASTRAS E O MAGO ANTÓN. Peña Lastras 25 aniversario, Betanzos, 2003.

 

 

2004

 

205.  O IRMÁN PEQUENO DO XOCAS. XURXO LORENZO (1910-1934). A Xanela, nº 17, Primavera 2004.

 

206. O BETANCEIRO HOTEL COMERCIO. NOTICIA DUN HOTELIÑO EN TEMPOS DE ESCASO TRÁNSITO. Anuario Brigantino 2003, nº 26. Betanzos, 2004.

 

207.  MANUEL MARÍA NA LEMBRANZA. PRANTO POLO AMIGO QUE NON AGARDOU O OUTONO. A Xanela, nº 18, Outono 2004.

 

208. Polos camiños da Terra: A FESTA DOS CABAQUEIROS DO ROSAL. A Nosa Terra, nº 1152, do 25 de novembro ao 1 de decembro de 2004.

 

 

2005

 

209. Polos camiños da Terra: A TORRE DE CAL DA LOBA. A Nosa Terra, nº 1158, do 6 ao 12 de xaneiro de 2005

 

210. Polos camiños da Terra: A CAPELA DO CASTRO DE FLORES. A Nosa Terra, nº 1162, do 3 ao 9 de febreiro de 2005.

 

211. Polos camiños da Terra: A MORTE DE CUÍÑA. A Nosa Terra, nº 1166, do 4 ao 9 de marzo de 2005.

 

212. Polos camiños da Terra: ENTROIDO NA RIBEIRA. A Nosa Terra, nº 1174, do 5 ao 11 de maio de 2005.

 

213. Polos camiños da Terra: OS EIDOS DE LORENZO VARELA. A Nosa Terra, nº 1178, do 2 ao 8 de xuño de 2005.

 

214. UN TEXTO INÉDITO DE LORENZO VARELA. A Nosa Terra, nº 1177, do 26 de maio ao 1 de xuño de 2005.

 

215. Polos camiños da Terra: OS AMARANTES DA GALIZA. A Nosa Terra, nº 1183, do 7 ao 13 de xullo de 2005.

 

216. O CENTENARIO ESQUECIDO DE OLIVEIRA GUERRA. A Nosa Terra, nº 1185, do 21 ao 27 de xuño de 2005

 

217. NO CENTENARIO DO SEU PROMOTOR. OLIVEIRA GUERRA E A CÉLTICA. A Xanela, nº 20, Outono 2005.

 

218. PÉREZ PORTO ARTISTA DA CERÁMICA. A Xanela, nº 20, Outono 2005.

 

219. O “CENTRO BETANZOS” DE BOS AIRES. CEN ANOS DE VIDA, 1905-2005. Anuario Brigantino 2004, nº 27. Betanzos, 2005.

 

220. Polos camiños da Terra: DO LAMBRE AO MANDEO POLO CAMIÑO INGLÉS. A Nosa Terra, nº 1188, do 8 ao 14 de setembro de 2005

 

221. Polos camiños da Terra: SAN PEDRO DE ROCAS. A Nosa Terra, nº 1192, do 6 ao 12 de outubro de 2005.

 

222. Polos camiños da Terra: ESPASANTES, NA RIBEIRA DO CABE. A Nosa Terra, nº 1196, do 3 ao 9 de novembro de 2005.

 

223. VIAXANDO CON ARAÚJO CORREIA POLO DOURO PORTUGUÉS. A Nosa Terra, nº 1195, do 27 de outubro ao 2 de novembro de 2005.

 

224. Polos camiños da Terra: PESQUEIRAS. A Nosa Terra, nº 1200, do 1 ao 7 de decembro de 2005

 

 

2006

 

225. Polos camiños da Terra: O OSO DE SALCEDO. A Nosa Terra, nº 1210, do 9 ao 15 de febreiro do 2006.

 

226. Polos camiños da Terra: BELÉN E A ESTELA DE MAZARELAS. A Nosa Terra, nº 1214, do 9 ao 15 de marzo de2006.

 

227. OS BORGES EN FAMILIA. A Nosa Terra, nº 1215, do 16 ao 22 de marzo de 2006.

 

228. Polos camiños da Terra: O SAN ROQUE DE XABRIÑO. A Nosa Terra, nº 1218, do 6 ao 19 de abril do 2006.

 

229. Polos camiños da Terra: O CORPO SANTO DE VIANA. A Nosa Terra, nº 1222, do 11 ao 17 de maio de 2006.

 

230. LUGRÍS E SOLIDARIDAD GALLEGA. LAICISMO FRONTE A CLERICALISMO. A Nosa Terra, nº 1223, do 18 ao 24 de maio do 2006. “O Foro das ideas e das artes”.

 

231. MANUEL LUGRÍS FREIRE. A Xanela, nº 21, Primavera 2006.

 

232. CENTENARIO DA ACADEMIA GALEGA. CATRO MARIÑÁNS ACADÉMICOS FUNDACIONAIS. A Xanela, nº 21, Primavera 2006.

 

233. Polos camiños da Terra: O TRONANTE DE SAN XOAN DE MEDELA. A Nosa Terra, nº 1226, do 8 ao 14 de xuño de 2006.

 

234. Polos camiños da Terra: A RAPA DE CAMPO DO OSO. A Nosa Terra, nº 1230, do 6 ao 12 de xullo de 2006.

 

235. Polos camiños da Terra: OS PENEDOS DE TRABA E PASARELA. A Nosa Terra, nº 1234, do 7 ao 13 de setembro de 2006.

 

236. AUTÓGRAFOS NA BIBLIOTECA DE LUISA CRESTAR (BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BETANZOS). Anuario Brigantino 2005, nº 28. Betanzos 2006. Separata.

 

237. DESTECENDO “SOMBRAS NA MEMORIA”. Betanzos e a súa comarca, nº .... Novembro de 2006.

 

238. Polos camiños da Terra: OUTRAVOLTA A TEIXIDO DE VIVO. A Nosa Terra, nº 1238, do 5 ao 11 de outubro do 2006.

 

239. Polos camiños da Terra: A TORRE DE FERREIRA. A Nosa Terra, nº 1243, do 9 ao 15 de novembro de 2006.

 

240. Polos camiños da Terra: O BO XESÚS DE TRANDEIRAS. A Nosa Terra, nº 1248, do 14 ao 20 de decembro de 2006.

 

 

2007

 

241. Polos camiños da Terra: O SANATORIO DE CESURAS. A Nosa Terra, nº 1251, do 11 ao 17 de xaneiro de 2007.

 

242. Polos camiños da Terra: O PAZO DE TOR. A Nosa Terra, nº 1255, do 8 ao 14 de febreiro de 2007.

 

243. Polos camiños da Terra: OS FACHÓS DO CASTRO DE CALDELAS. A Nosa Terra, nº 1259, do 8 ao 14 de marzo do 2007.

 

244. Polos camiños da Terra: POLAS TERRAS BRAVAS DO INCIO. A Nosa Terra, nº 1263. Do 12 ao 18 de abril do 2007.

 

245. Polos camiños da Terra: AS ADEGAS DE VILACHÁ. A Nosa Terra, nº 1268, do 17 ao 23 de maio do 2007.

 

246. BETANZOS E AS SÚAS MARIÑAS. Terra e Tempo, revista galega de pensamento nacionalista, nº 137-138-139. Ano 2006. [Peche de edición 22 maio 2007]

 

247. Polos camiños da Terra: A CHEMINEA DE CANAVAL. A Nosa Terra, nº 1272, do 14 ao 20 de xuño de 2007.

 

248. Polos camiños da Terra: UNHA VISITA A POIO CO FOTÓGRAFO CAAMAÑO. A Nosa Terra, nº 1277, do 19 ao 25 de xullo de 2007.

 

249. 1936-1939. AS VÍTIMAS BETANCEIRAS DA REPRESIÓN. Anuario Brigantino 2006, nº 29. Betanzos, 2007. Separata.

 

250. MANUEL MARÍA E BETANZOS.  Anuario Brigantino 2006, nº 29. Betanzos, 2007. Separata.

 

251. Polos camiños da Terra: A BARCA DE SANTO ESTEVO. A Nosa Terra, nº 1280, do 13 ao 19 de setembro de 2007.

 

252. Polos camiños da Terra: A ESCOLA HABANEIRA DE SANTA BAIA. A Nosa Terra, nº 1284, do 11 ao 17 de outubro de 2007. Publicouse tamén en Galiciadixital.com

 

253. OS SONETOS DE OLIVEIRA GUERRA. A Nosa Terra, nº 1286, Do 25 ao 31 de outubro de 2007. Publicouse tamén en Galiciadixital.com

 

254. UNHA VÍTIMA BETANCEIRA ESQUECIDA: ANTONIO LÓPEZ “O VERGEIRO”. A Xanela nº 24, outono 2007.

 

255. VÍTIMAS DA REPRESIÓN FASCISTA 1936-39 EN BETANZOS. A Xanela nº 24, outono 2007.

 

256. Polos camiños da Terra: O CASTELO DE ANDRADE. A Nosa Terra, nº  1289, 13 decembro 2007.