XOSÉ MARÍA VEIGA FERREIRA

 

Licenciado en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago de Compostela nas especialidades de Contemporánea (1983) e Arquivística e Biblioteconomía (1986).

Traballa no Arquivo Municipal de Betanzos. (veigaferreira@gmail.com)
É subdirector do Anuario Brigantino.

 

 

PUBLICACIÓNS

 

LIBROS:

 

As publicacións periódicas de Betanzos no Arquivo Municipal. Publicado polo Concello de Betanzos con motivo da VI Mostra Documental de Betanzos, no mes de abril de 1999. Realizado en colaboración con Alfredo Erias.

 

Betanzos Fotográfico: Imaxes dos séculos XIX e XX. Excmo. Concello de Betanzos -Arquivo Municipal-. Betanzos, 2001. Realizado en colaboración con Alfredo Erias.

 

Betanzos, el momento histórico, dentro do volume, El Reino de Galicia en la época del emperador Carlos V, en colaboración con Alfredo Erias Martínez, e coordenado polo Cronista de Galicia, D. Antonio Eiras Roel. Editado pola Xunta de Galicia no mes de decembro de 2000.

 

Orquestras populares das Mariñas.  Excmo. Concello de Betanzos. Betanzos, 2006. Realizado en colaboración con Xulio Cuns Lousa.

 

ARTIGOS EN REVISTAS E PERIÓDICOS:

 

A poboación de Betanzos no século XIX: Introducción ó seu coñecemento. Anuario Brigantino 1987, nº 10, páxs. 71-82.

 

La Junta Municipal de Asociados, en colaboración con Alfredo Erias. Foi presentado ás "VI Jornadas de Archivos Municipales", celebradas en San Sebastián de los Reyes (Madrid) en decembro de 1988. Publicado en Anuario Brigantino 1988, nº 11, páxs. 238-242.

 

O Cólera en Betanzos: 1854-1855. Anuario Brigantino 1988, nº 11, páxs. 45-58.

Aspectos da defensa de Pontedeume na primeira Guerra Carlista. Anuario Brigantino 1989, nº 12, páxs. 121-128.

 

Aproximación a la historia de la Farmacia del Dr. Couceiro Serrano. Anuario Brigantino 1990, nº 13, páxs. 73-110. Realizado en colaboración con Carlos Fernández.

 

Historia dun automóbil. Anuario Brigantino 1991, nº 14, páxs. 159-164.

La fiesta de la Magdalena: ¿ la más antigua de nuestra ciudad?. Anuario Brigantino 1992, nº 15, páxs. 295-297.

 

La medicina de ayer a través de la Publicidad en la Prensa de Betanzos. Anuario Brigantino 1992, nº 15, páxs. 123-141. Realizado en colaboración con Carlos Fernández.

 

Tres poemas de tema sanitario: Las máximas higiénicas de Gedeón, La prostituta, A mi querida amiga la Higiene. Anuario Brigantino 1992, nº 15, páxs. 283-287. En colaboración con Carlos Fernández.

 

Política Sanitaria: A construcción do cemiterio Municipal de Betanzos. Anuario Brigantino 1993, nº 16, páxs. 75-87. Realizado en colaboración con Carlos Fernández.

 

A Torre do Reloxio. Anuario Brigantino 1994, nº17, páxs. 267-281.

La "gripe" de 1918-19 en Betanzos. Anuario Brigantino 1995, nº 18, páxs. 143-159. Realizado en colaboración con Carlos Fernández.

 

Re, non verbis (De feito, non de palabra). Anuario Brigantino 1997, nº 20, páxs. 91-104. Realizado en colaboración con Xulio Cuns Lousa e Carlos Fernández Fernández.

 

A cooperación dende un arquivo municipal: o caso de Betanzos, presentado nas II Xornadas de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Galicia, realizado na Coruña no mes de abril de 1997. En colaboración con Alfredo Erias. Publicado nas memorias das Xornadas.

 

As torres da Caramona ¿ou de Carmona?. Anuario Brigantino 1998, nº 21, páxs. 353-378.

 

Un acercamento ó imposto de banastrería en Pontedeume. Cátedra. Revista eumesa de estudios, nº 6. Pontedeume 1999.

 

Os serenos: historia e historias da Garda Municipal de Betanzos. Anuario Brigantino 2000, nº 23, páxs. 255-310. Realizado en colaboración con Xulio Cuns Lousa.

 

Betanzos y su provincia en la época del Emperador Carlos V. Anuario Brigantino 2002, nº 25, páxs. 181-260. Realizado en colaboración con Alfredo Erias.

 

Francisco Javier Martínez Santiso (I): “inteligente de obras”. Anuario Brigantino 2003, nº 26, páxs. 381-410. Realizado en colaboración con Alfredo Erias.

 

Apuntes gráficos dunha orquestra popular das Mariñas: Os Rambalts. Anuario Brigantino 2004, nº 27, páxs. 515-528. Realizado en colaboración con Xulio Cuns Lousa.

 

Francisco Javier Martínez Santiso (II): “inteligente de obras” e artista. Anuario Brigantino 2006, nº 29, páxs. 387-426. Realizado en colaboración con Alfredo Erias.

 

 

Realización da sección O noso patrimonio na Revista Cultural das Mariñas A Xanela, desde xuño de 1994:

 

Adragonte, nº 1 de xuño de 1994.

 

Churio, nº 2 de xullo de 1994.

 

Aranga, nº 3 de agosto de 1994.

 

Espenuca, nº 4 de setembro de 1994.

 

O cruceiro bonito de Abegondo, nº 6 de novembro de 1994.

 

Ouces, nº 7 de decembro de 1994.

 

Esperela, nº 8 de xaneiro de 1995.

 

Fervenzas, nº 9 de febreiro de 1995.

 

A capela de San Cosme, nº 10 de marzo de 1995.

 

A Ponte do Porco, nº 11 de abril de 1995.

 

Santa María de Ois, nº 1 (2ª Época) Primavera de 1996.

 

Santa María de Verís, nº 2 (2ª Época) Outono 1996.

 

San Martiño de Brabío, nº 3 (2ª Época) Primavera 1997.

 

Santa María de Guísamo, nº 4 (2ª Época) Outono 1997.

 

San Tirso de Ambroa, nº 5 (2ª Época) Primavera 1998.

 

San Andrés de Obre, nº 6 (2ª Época) Outono 1998.

 

Santa María de Cuiña, nº 7 (2ª Época) Primavera 1999.

 

San Pedro de Porzomillos, nº 8 (2ª Época) Outono 1999.

 

Santa Mariña de Lesa, nº 9 (2ª Época) Primavera 2000.

 

San Xoán de Vilamourel, nº 10 (2ª Época) Outono 2000. Realizado en colaboración con Fernando Veiga Dopico.

 

Flores, nº 11 (2ª Época) Primavera 2001. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

As mámoas de Galiñeiro: Da ermida da Ascensión (Monfero) á de San Vitorio (Cambás), nº 12 (2ª Época) Outono 2001. Realizado en colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

As medoñas da Serra Vella e as capelas de San Andrés da Ribeira e San Bartolomeu (Monfero), nº 13 (2ª Época) Primavera 2002. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

San Fiz de Vixoi, nº 14 (2ª Época) Outono 2002. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

Santiago de Ois, nº 15 (2ª Época) Primavera 2003. En colaboración con Juan Sobrino. (Publicado tamén na revista As 4 aldeas, nº 26 de xaneiro de 2004).

 

San Martiño de Bandoxa, nº 16 (2ª Época) Outono 2003. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

San Salvador de Vilouzás, nº 17 (2ª Época) Primavera 2004. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

San Pantaleón das Viñas, nº 18 (2ª Época) Outono 2004. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

San Xiao de Coirós, nº 19 (2ª Época) Primavera 2005. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

O Alto Xestoso, nº 20 (2ª Época) Outono 2005. En colaboración con Juan Sobrino.

San Salvador de Colantres, nº 21 (2ª Época) Primavera 2006. En colaboración con

Juan Sobrino Ceballos. (Publicado tamén na revista As 4 aldeas, nº 39 de maio de 2007).

 

Santiago de Vilamateo, nº 22 (2ª Época) Outono 2006. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

San Pedro de Oza, nº 23 (2ª Época) Primavera 2007. En colaboración con Juan Sobrino.

 

 

 

Artigos en periódicos:

 

Realización da sección Betanzos Hace 100 años no periódico Betanzos y su Comarca, desde o número 0, de novembro de 1992 ata o nº 30, de maio de 1995.

 

 

Realización dunha columna mensual no periódico As Mariñas titulada As Nosas Rúas, desde febreiro a maio de 1995:

 

Rúa de José García Acuña (nº 11 de febreiro de 1995).

 

Rúa de Bernardo Miño (nº 12 de marzo de 1995).

 

Rúa de Sánchez de Taibo e Estefania de Valencia (nº 13 de abril de 1995).

 

Rúa de Manuel Naveira (nº 14 de maio de 1995).

 

Outros periódicos

 

Curiosos apuntes del fútbol del año 1909 en la Ciudad de los Caballeros. Ideal Gallego de 3 de marzo de 1991.

 

Un curioso apunte histórico del llamado vino de castañas. Ideal Gallego de 27 de abril de 1991.

 

Un episodio de la Danza de Labradores. Ideal Gallego de 6 de xuño de 1991.

 

O touciño e a velocidade. Betanzos y su Comarca nº 3 de febreiro de 1993.

 

As romerías da Magdalena e Frai Pedro. Betanzos y su Comarca, nº 5 de abril de 1993. En colaboración con Carlos Fernández. (Publicado tamén na revista As 4 aldeas, nº 9 de maio de 2000).

 

A hora de Betanzos. Betanzos y su Comarca, nº 6 de maio de 1993.

 

Os baños en Betanzos. Betanzos y su Comarca, nº 10 de setembro de 1993.

 

A expedicción de títulos de capadores pola cidade de Betanzos. Betanzos y su Comarca, nº 13 de decembro de 1993.

 

Viaxe a Betanzos. Periódico As Mariñas, nº 4 de xullo de 1994. En colaboración con Alfredo Erias.

 

A festa de San Roque. Betanzos y su Comarca, nº 33 de agosto de 1995.

 

Flores. Boletín As 4 Aldeas, xaneiro de 2001. En colaboración con Juan Sobrino Ceballos.

 

Colaboracións en libros de festas e conmemorativos

 

Notas históricas de Santiago de Adragonte. Libro de festas do mesmo lugar (Concello de Paderne) 1993.

 

O Alfolí e outras historias. Libros de Festas da Octava da Ribeira (Betanzos) de 1994 e 1997.

 

O barrio dos xudeos, a festa do candil e outras historias. Libro de Festas do Candil (Betanzos) 1997.

 

Vecinos...si, pero.... Libro de Festas Remedios 98. (Betanzos).

 

Romarías. Libro de Festas dos Remedios e Alborotados 2005.

 

O meu Instituto. Instituto "Francisco Aguiar" 50 Aniversario 1952-2002. páxs: 323-327. Betanzos. 2002.

 

Esperela en clave de Sol-fa. Libro de Festas da Romaría da Santa Cruz (San Xulián de Vigo-Paderne) 2005.

 

O Santiago de Requián. Libro de Festas de Santiago de Requián 2006.

 

Un apunte sobre Adragonte. Libro de Festas de Adragonte 2007.

 

A festa dos Alborotados. Libro de Festas dos Remedios 2007.

 

Colaboracións na publicación anual editada con motivo da Feira Franca Medieval de Betanzos dos Cabaleiros:

 

A festa da historia. Publicación con motivo da II Feira Franca Medieval. Betanzos, 1999.

 

Istoria (II). Publicación con motivo da III Feira Franca Medieval. Betanzos, 2000.

 

Contos do Padre Trolas: Don Cucufate e Dona Cunegunda Publicación da IV Feira Franca Medieval. Betanzos, 2001.

 

Contos do Padre Trolas: A triste historia de Payete de Rois. Publicación da V Feira Franca Medieval. Betanzos, 2002.

 

Contos do Padre Trolas: Os ricos "peixes" dos frades do Fero. Publicación da VI Feira Franca Medieval. Betanzos, 2003.

 

Contos do Padre Trolas: Camiño a Santiago. Publicación da VII Feira Franca Medieval. Betanzos. 2004.

 

Contos do Padre Trolas: A verdadeira historia do irmandiño Xan Branco. Publicación da VIII Feira Franca Medieval. Betanzos. 2005.

 

Contos do Padre Trolas: ¡E era de bacallao! Publicación da IX Feira Franca Medieval. Betanzos, 2006.

 

Contos do Padre Trolas: Pepe o Menciñeiro. Publicación da X Feira Franca Medieval. Betanzos, 2007.

 

 

CARTEIS

Bustos e cronologia de descobridores de Portugal. Antiqvs. 1998. En colaboración con Alfredo Erias.