Vales Villamarín, Francisco, e outros, 1918, XOGOS FRORAES DE BETANZOS.
Foi editado polas Irmandades da Fala de Betanzos e impreso na Imprenta de Manuel Villuendas no mesmo 1918. Este libro será o precedente, con trinta anos de antelación, do Anuario Brigantino, que fundará o mesmo Francisco Vales Villamarín no 1948.

Presentación, por Francisco Vales Villamarín, Presidente das Irmandades da Fala de Betanzos.
Discurso, por Federico Pita Espelosín.
Canto a Galicia, "accésit", por Francisco Sánchez García.
Reseña histórica dos monumentos y-obras d'arte qu'esistiron y-eisisten en Betanzos, "premio", por Ángel del Castillo.
O problema agrario en Betanzos. A súa resoluzón, "premio", por Luís Peña Novo.
Infruenza da lingua galega n-a formazón do castelán, "premio", por Eugenio Carré Aldao.
Exigencias ferroviarias de Galicia y necesidad de resolver este problema.
Discurso, por Xan Vázquez de Mella.