ÍNDICE


Anuario Brigantino 2019, nº
42

Presentación

..Historia...

Gravados rupestres no concello de Pontedeume, polo GRUPO DE ARQUEOLOXÍA DA TERRA DE TRASANCOS 11
Los arqueólogos de los petroglifos, por ÁNGEL NÚÑEZ SOBRINO 21
Tradición y «paisaje sacro» en la Virxe da Eirita (Santo Estevo de Anos, Cabana de Bergantiños, A Coruña), por MARTÍN ALMAGRO-GORBEA, FERNANDO ALONSO ROMERO, ANTÓN BOUZAS SIERRA e LOIS LADRA 37
La Pisada de Roldán en la Serra da Loba (Aranga, A Coruña) y la huella del Caballo de Santiago en el monte Pindo (Carnota, A Coruña), por FERNANDO ALONSO ROMERO 67
Fray Pablo Rodríguez, José Cornide y las inscripciones romanas de Ourense (CIL II 2524 y CIL II 216a*-f*), por JUAN MANUEL ABASCAL 99
Gaita: unha palabra e un instrumento máxicos, por G. MARTÍN FERNÁNDEZ MACEIRAS 109
Betanzos e Untia a comezos do século XIII, por XESÚS TORRES REGUEIRO 127
800 aniversario da traslación de Betanzos o Vello ó Castro de Untia: síntese histórica (de 1219 ó gran incendio de 1616), por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ 171
Apuntes para la Historia del Convento y Comunidad de San Francisco de Betanzos (II), por PRUDENCIO LEZA TELLO 215
Benefactores de la provincia de A Coruña: Los legados a los Establecimientos de Beneficencia Provincial (I), por MANUEL FIAÑO SÁNCHEZ 261

Arte, Literatura, Antropoloxía...

Homenaje al 800 aniversario de Betanzos dos Cabaleiros, por CARLOS PENELAS 297
El Seminario Conciliar de Mondoñedo. Historia arquitectónica de una institución de enseñanza clerical, por JAVIER GÓMEZ DARRIBA 301
Que é o Parque do Pasatempo? Arte, capricho e iniciación, por ÁNGEL ARCAY BARRAL 319
O Parque do Pasatempo: unha «finca-museo», por DANIEL LUCAS TEIJEIRO MOSQUERA 369
Sempre houbo ricos e pobres: A convivencia da moda parisina das García Naveira cos últimos resquicios do traxe tradicional galego, por SARA FRAGA PÉREZ 407
Inspirados por Rusia. Como os Ballets Rusos influenciaron en Camilo Díaz Baliño, por IRIA-FRINÉ RIVERA VÁZQUEZ 437
Campio: un santo das catacumbas en Galicia. O seu culto en Entíns (Outes) e Figueiró (Tomiño), por CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ 489
Un soporte gráfico orixinal, por XOÁN MANUEL ANDRADE VIDAL 519

Entidades culturais e deportivas...

FUNDACIÓN CIEC 533
Outras entidades 539

Acontecementos do ano

Pregón da XXI Feira Franca Medieval de Betanzos, por FRANCISCO DÍAZ PEREIRA 579
Pregón das Festas Patronais, por BEATRIZ LAGOA VEIGA 587
Función do Voro, por MARÍA BARRAL VARELA 592