CONFERENCIAS DO ANUARIO BRIGANTINO (e outras)

Vídeos

2019

ERMELINDO PORTELA SILVA: Diego Gelmírez y la frontera del Miño. 7-03-2019

 
 ALFREDO ERIAS: Iconografía de las tres iglesias góticas de Betanzos. 14-03-2019  
ANDRÉS GARCÍA CARNEIRO: Pasado, presente e futuro do casco histórico de Betanzos. 21-03-2019
 
 
CONCEPCIÓN DELGADO CORRAL. A tradición literaria de Betanzos. 28-03-2019  

FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ GONZÁLEZ: La sucesión contractual en el derecho civil de Galicia: especial referencia a los pactos sucesorios de mejora y apartación. 4-04-2019

 
 
ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ: Presentación da páxina web do Museo das Mariñas. 25-04-2019  
EDUARDO FUENTES ABELEDO: O legado dos Irmáns García Naveira: coidado, educación e cultura. 2-05-2019  
MANUEL ARES FARALDO: Juan de Betanzos y el Imperio Inca. 06-06-2019  

2018

CARMEN COTELO: Betanzos, unha magic town da xeración X á xeración Z. 15-04-2018

Completo

XOSÉ LUIS BARREIRO RIVAS: Da crise económica á crise política: causas e consecuencias dun cambio de sistema. 23-04-2018.

Completo
   

2017 O Consello de Galiza e as institucións republicanas no exilio

RAMÓN VILLARES PAZ: O Consello de Galiza na época de Castelao (1944-1950). 2-04-2017

Completo
EMILIO GRANDÍO SEOANE: A reconstrución da oposición ao franquismo nos anos 50: Salvador de Madariaga. 9-04-2017 Completo
ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ: Presentación da páxina web do Fondo Documental Alvajar, do Arquivo Municipal de Betanzos. 16-04-2017 Completo
CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ: O compromiso republicano da familia Alvajar-López. 6-04-2017 Completo
   

2016 Centenario das Irmandades da Fala

XESÚS TORRES REGUEIRO: A Irmandade da Fala de Betanzos 1917-1931. 3-03-2016

Completo
XESÚS ALONSO MONTERO: As Irmandades da Fala: dos seus desafíos idiomáticos e da percepción crítica da clase media, dos Precursores e da Real Academia Galega. 10-03-2016 Completo
CARLOS-CAETANO BISCAINHO-FERNANDES: As artes escénicas no programa irmandiño: un proxecto inclusivo. 17-03-2016 Completo
GORETTI SANMARTÍN REI: As ideas sobre a lingua das Irmandades da Fala. Un proxecto pioneiro de planificación lingüística sobre o galego. 31-03-2016 Completo
   

2015 Escritores de Betanzos e outras cousas

XABIER LÓPEZ: Ningún tan malo sobre os libros, a lectura ou viceversa. 5-03-2015

Completo

XESÚS FRAGA: De Betanzos a Untia. Memoria e ficcion. 12-03-2015

Completo

TUCHO CALVO: Regresos a Betanzos. 19-03-2015

Completo
EDUARDO FUENTES: Os Irmáns Garcia Naveira e o dereito a unha boa educacion para todos. 26-03-2015 Completo

ANA FONTICOBA E BEATRIZ LUCAS: Nuevos espacios para nuevos tiempos. Casco histórico de Betanzos. 09-04-2015

Completo
   

2014

XESÚS TORRES REGUEIRO: Vida e obra de Johan Vicente Viqueira (1886-1924). 6-03-2014

Parte 1
Parte 2
Parte 3

ANTONIO S. RÍO VÁZQUEZ: Rodolfo Ucha Donate y Antonio Tenreiro Brochón: Arquitectura en diálogo (1952-1962). 13-03-2014

Parte 1
Parte 2

XOSÉ LUÍS MOSQUERA CAMBA: Street Art: reflexións. 20-03-2014

Parte 1
Parte 2
Parte 3

ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ: O Green Man ou Home Verde, visto desde Galicia. 27-03-2014

completo
   

2013

ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ: Os incios do Ferrocarril Betanzos-Ferrol. 03-05-2013

completo
MANUEL Mª DE ARTAZA MONTERO: Betanzos: la agonía de una capital del Antiguo Régimen. 07-03-2013 completo
ALBERTO LÓPEZ FERNÁNDEZ: Arqueoloxía do Noroeste da provincia da Coruña. 14-03-2013 completo
JOSÉ Mª VEIGA FERREIRA: Romerías na comarca das Mariñas. 21-03-2013 completo
ANTOLIN SANCHEZ PRESEDO: Europa: problema y solución. 12-04-2013 completo
ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ: Os inicios do Ferrocarril Betanzos-Ferrol. 3-05-2013. completo
   

2012

MARTA COLON ALONSO: Transformaciones del Convento de San Francisco de Betanzos desde el s. XIV al XVI. 8-03-2012

completo

JOSE MANUEL DOMINGUEZ GARCIA: Noticias y documentos acerca de la evolución de la historia de la enseñanza en Betanzos: Antiguo Régimen - siglo XIX. 15-03-2012

completo

JOSE MANUEL VAZQUEZ MOSQUERA: O centro histórico de Betanzos. 22-03-2012

completo

JUAN Mª GARCIA OTERO: La economía de la cultura: cómo hacer de Betanzos una ciudad cultural del siglo XXI. 29-03-2012

completo