ÍNDICE


Anuario Brigantino 1984, nº 7

 

 

 

Presentación

..Historia...

Tres asuntos mariñáns: 1) "O Berce", ara romana de Vilacova; 2) "Afonso de Carvallido", un "mercador betanceiro do s. XV, cabecilla dos irmandiños; 3) a inscrición da Porta da Ponte Nova de Betanzos, por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ 9
Betanzos en la Baja Edad Media, por JOSÉ GARCÍA ORO 21
Etimologias de topónimos coruñeses (II), por LUIS MONTEAGUDO GARCÍA 33
Introducción a la historia del Hospital de San Antonio de Padua de Betanzos, por MANUEL ARES FARALDO 47
Xosé Arias Uría, un ministro progresista de Betanzos, por XOSÉ RAMÓN BARREIRO FERNÁNDEZ 51
A prensa betanceira (II): de "El Pueblo" a "La Defensa", 1900-1910, por XESÚS TORRES REGUEIRO 63
Un feixiño bilingüe con seis temas betanceiros, por BRAIS DA BOUZA 79

..Arte, Literatura...

Escudos de Betanços (I), por XOSÉ ANTÓN GARCÍA GONZÁLEZ-LEDO 87
La torre de la iglesia de Santo Domingo de Betanzos, por Mª TERESA RÍOS MIRAMONTES 97
Notas para un centenario: Fernandez Florez y "La Defensa", por JOSÉ ANTONIO MIGUEZ 105
Poetas de la emigración: Jesus Calviño de Castro, por ANDRÉS BEADE DOPICO 113
Una vieja idea de un viejo cronista, por FRANCISCO VALES-VILLAMARÍN VÍA 117
Debuxos do Globo-1984, por XOAN MANOEL ANDRADE e ANTONIO PALLA 121

..Etnografía...

Os vellos oficios (I), por ROSINA MARTÍNEZ BARRAL 127
La Banda Municipal de Betanzos en el siglo XIX, por XULIO CUNS LOUSA 137

..Entidades culturais e deportivas...

Asociacións culturais 153
Deporte-1984 en Betanzos, por FRANCISCO-JOSÉ CASTIÑEIRA PURRIÑOS 159

Acontecementos do ano...

Acontecementos do ano 163

Administración municipal

Administración municipal 187