ÍNDICE


Anuario Brigantino 2020, nº
43

Presentación

..Historia...

Novos gravados rupestres no concello de Vilarmaior: Primeiras representacións de armas e animais, polo GRUPO DE ARQUEOLOXÍA DA TERRA DE TRASANCOS 11
Control arqueolóxico do inmoble nº 8 da Rúa do Castro. O foxo do Castro de Unta, por VÍCTOR TOMÁS BOTELLA e XOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ CASAL 29
Miliarios romanos de la provincia de Pontevedra (Hispania citerior), por JUAN MANUEL ABASCAL 47
El Lobishome o Vakner del «límite de la tierra y el mar», por FERNANDO ALONSO ROMERO 87
Os montes de interese patrimonial e ambiental: atrancos e tendencias na súa ordenación multifuncional, polo COLECTIVO A RULA 137
Camiños sobor da mar. A Casa da Contratación da Coruña e as expedicións ás illas da Especiaría, 1525-1564, por LUIS ALONSO ÁLVAREZ 165
Prófugos betanceiros (1900-1930): masiva migración de adolescentes fuxindo da guerra, por
XAVIER BRISSET MARTÍN
207
La Institución Libre de Enseñanza y la quinta de San Fiz de Vixoi, por MARGARITA SÁENZ DE LA CALZADA 229

Arte, Literatura, Antropoloxía...

Iconografía del banquete: su presencia en la arquitectura de Galicia del último tercio del siglo XI a 1300, por RAMÓN YZQUIERDO PERRÍN 241
O ciclo escultórico de David e Betsabé en Toulouse e en Santiago de Compostela, por  ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ 267
Triumphales imago sancti Michaelis archangeli. El relieve de san Miguel venciendo al demonio del Museo das Mariñas de Betanzos, por FRANCISCO SINGUL 325
Relojes, relojeros, ciencia y estatus social, por FELIPE DEBASA y ROBERTO REIGOSA 335
As carballeiras de Santiago de Compostela, por CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ 351
O arquivo verde: Inventario das árbores históricas de Betanzos, por ÁNGEL ARCAY BARRAL, JOSÉ ÁNGEL PAZ QUINTANA e DANIEL LUCAS TEIJEIRO MOSQUERA 381
Las últimas donaciones de los Hermanos García Naveira, por VICENTE DE LA FUENTE GARCÍA 421
Los Sobrino: datos, noticias, producciones y aportaciones (siglos XIX y XX), por ÁNGEL NÚÑEZ SOBRINO 455
A arte de Lourido: os trazos da súa inspiración e o ronsel de Castelao, por CARLOS GEGÚNDEZ LÓPEZ 481
As xiras por Galiza do Teatro dei Piccoli e as crónicas galegas de Renzo Massarani, por XESÚS TORRES REGUEIRO 505
Guitarristas de Betanços: Breve história da guitarra brigantina, por ISABEL REI SAMARTIM 549
Arquivo da «Empresa de conducción de Sales» do Alfolí de Betanzos, de D. Manuel Martínez Vega e sucesores, no AMB, por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ, JOSÉ Mª VEIGA FERREIRA e ERMITA RODRÍGUEZ PÉREZ 577

Entidades culturais e deportivas...

FUNDACIÓN CIEC 583
Outras entidades 589

Acontecementos do ano

593