ÍNDICE


Anuario Brigantino 2021, nº
44

 

Gravados rupestres no concello de Paderne, polo GRUPO DE ARQUEOLOXÍA DA TERRA DETRASANCOS 11
Dous machados de tope inéditos do Museo das Mariñas e o «Grupo 29» de Luis Monteagudo,
por JOSÉ SUÁREZ OTERO
23
Un pequeño puñal de espigo inédito del Museo das Mariñas: sobre armas, imagen y “representación” en los inicios de la Edad del Bronce, por JOSÉ SUÁREZ OTERO 33
Nuevos elementos arqueológicos en Coirós (A Coruña), por DAVID FERNÁNDEZ ABELLA 41
Ara romana de Perbes Conventus Lucensis, provincia Hispania Citerior, por FELIPE ARIAS VILAS e M.ª DOLORES DOPICO CAÍNZOS 55
Revisiones y actualizaciones del corpus de inscripciones romanas de Galicia (Hispania citerior), por JUAN MANUEL ABASCAL 59
La Virgen de la Leche de Santa María de Conxo, por CARMEN MANSO PORTO 101
Benfactores de la provincia de A Coruña: Los legados a los Establecimientos de Beneficencia Provincial (II), por MANUEL FIAÑO SÁNCHEZ 151
Los Verederos de Betanzos 1789-1831, por ANDRÉS MOSQUERA GALÁN 177
Crónica del Somatén Armado en el Partido de Betanzos (1920-1932), por JOSÉ LUIS CRESPO GARRIDO 185
10 anos do Memorial Carlos López García-Picos: a homenaxe de Betanzos ao seu músico máis internacional, por JAVIER ARES ESPIÑO 233
La restauración del retrato de Carmen Echeverría-Olaverri pintado, por Víctor Morelli, por CREA Restauración S.L 243
A Porta da Vila de Betanzos: a súa demolición e ensanche, por DANIEL LUCAS TEIJEIRO MOSQUERA 267
Os deportados galegos nos campos de concentración da Alemaña nazi (1940-1945). O caso da comarca de Betanzos,
por ALBA GARRIDO FERNÁNDEZ e CARLOS LOZANO GONZÁLEZ
307
“En las orillas del Sarela”. Exclaustración, xardín e literatura no pazo de San Lourenzo, por RICARDO VARELA 321
A representación da tecnoloxía no parque do Pasatempo de Betanzos. Análise do mergullador e do dirixible, por YOSUNE DUO SUÁREZ 339
Luis Cortiñas (1900-1987). Nacionalismo, republicanismo, condena e exilio, por XESÚS TORRES REGUEIRO 357
As obras particulares no Arquivo municipal de Betanzos (1931-1962), por ÁNGEL ARCAY BARRAL 453
Actualizando a tradición: uns Xogos Florais do século XXI, polo grupo PESQUEDELLAS 479
ACONTECEMENTOS DO ANO 487
ENTIDADES CULTURAIS 519
Presentación do Anuario Brigantino 2020, por ANTOLÍN SÁNCHEZ PRESEDO 537
Presentación do anuario brigantino 2020: palabras de despedida do seu director (15 de outubro de 2021), por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ 551
Homenaxe a Alfredo Erias, pola REDACCIÓN DO ANUARIO BRIGANTINO 559