TRABALLOS SOBRE O  ANUARIO  BRIGANTINO

Erias Martínez, Alfredo, Notas breves sobre os estudios locais en Betanzos.
Miguez Rodríguez, José Antonio, 3ª Mostra Bibliográfica de Betanzos dedicada al ANUARIO BRIGANTINO. Anuario Brigantino 2003, nº 26.
Miguez Rodríguez, José Antonio, Veinticinco años del ANUARIO BRIGANTINO. Anuario Brigantino 2003, nº 26.
Sánchez Presedo, Antolín, Presentación do Anuario Brigantino 2007, nº 30. Anuario Brigantino 2008, nº 31.
Erias Martínez, Alfredo, Palabras de agradecemento na presentación do Anuario Brigantino 2007, nº 30. Anuario Brigantino 2008, nº 31.
Vicente de la Fuente García, Presentación del Anuario Brigantino 2010, nº 23. Anuario Brigantino 2011.