ÍNDICE


Anuario Brigantino 2018, nº
41

Presentación

..Historia...

Novedades y correcciones a inscripciones romanas de Galicia, por JUAN MANUEL ABASCAL 11
Toponimia e Demografía nas áreas célticas da Península Ibérica, por JAMES DURAN / SÉAMAS Ó DIREÁIN, Ph.D 39
A Igrexa Celta en Galicia a partir do século VI, reflectida na toponimia e no léxico galegos, por G. MARTÍN FERNÁNDEZ MACEIRAS 71
Os Pardo de Cela: fidalgos de Coirós, por MANUEL FIAÑO SÁNCHEZ 103
Mondoñedo y el Camino de Santiago en el s. XVI, por ROBERTO REIGOSA 131
O Cerco do Porto: A União dos Realistas Insurgentes com a Junta do Porto, por HELENA CRISTINA AFONSO DE AZEVEDO (DE GOUVEIA) OSÓRIO 137
O devalar vital dun librepensador: Carlos Pol Caamaño, por CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ 151
José García Verdía: o cura de Guísamo, por XOSÉ LUÍS MOSQUERA CAMBA e XOSÉ MARÍA VEIGA FERREIRA 173
Meirás rebelde: un conflito agrario na Galicia da Segunda República, por MANUEL PÉREZ LORENZO 217
Un achegamento á Falange local: O libro de afiliados á Falange de Betanzos (1936-1967), por XESÚS TORRES REGUEIRO 237
O legado dos Irmáns García Naveira: coidado, educación e cultura, por EDUARDO JOSÉ FUENTES ABELEDO 281
A pericia do lapicida, por XOSÉ LUIS MOSQUERA CAMBA 318

Arte, Literatura, Antropoloxía...

Iconografía de los bufones en la Galicia bajomedieval y tardogótica, por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

Iconografía dos bufóns na Galicia baixomedieval e tardogótica, por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

319
Pasado, presente e futuro do casco histórico de Betanzos, por ANDRÉS GARCÍA CARNEIRO 335
Historia de la música en Betanzos (I): las notas de campo de Jesús Bal y Gay sobre las danzas gremiales, por JAVIER ARES YEBRA 379
Tesoros de la cartografía portuguesa conservados en la Real Academia de la Historia de España, por CARMEN MANSO PORTO 397
O arquivo fotográfico da Magdalena e da Condomiña: memoria visual dos arrabaldes, por ÁNGEL ARCAY BARRAL 415
O poder da arte na «Nueva España» de Franco a través da idea de Imperio, por IRENE TOMÉ URRESTI 449
Os marcos da legua do Camiño Real ou «carrileira» do arcebispo Sebastián Malvar: Ponte Valga - Ponte Sampaio, por CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ 463
Visitando la Historia: Chamoso Lamas en el Pasatiempo (1955), por JUAN ANTONIO RODRIGUEZ ARNAO 493
Don Ramón Otero Pedrayo e «Os catorce de Osebe»: Dúas cartas de Otero con ocasión da morte de Celestino Luís Crespo, por CONCEPCIÓN DELGADO CORRAL 509
Aromas del alma, por MARTA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 517
Semblanza de Luis Monteagudo García. In memoriam, por FERNANDO ALONSO ROMERO 533
En memoria de Luis Monteagudo García, eminente filólogo y arqueólogo (A Coruña 1919 - Santiago de Compostela 2018), por MARÍA CASTROVIEJO BOLIBAR 537
Recuerdo de Luís Monteagudo, por EMILIO FONSECA MORETON 541

Entidades culturais e deportivas...

FUNDACIÓN CIEC 545
Outras entidades 551

Acontecementos do ano

Pregón da XX Feira Franca Medieval de Betanzos, por MANUEL BASOA 582
Pregón das Festas Patronais, por ANTONIO FRAGA MANDIÁN 587
Función do Voro, por MARÍA BARRAL VARELA 594