ÍNDICE


Anuario Brigantino 2007, nº 30

 

 

 

Presentación

suplemento

JOSÉ LUIS COUCEIRO VICOS
BETANCEIROS EN EL REINO UNIDO:
memorias de un emigrante

 

..Historia...

Túmulos prehistóricos no concello de Cabanas (A Coruña), polo GRUPO DE ARQUEOLOXÍA DA TERRA DE TRASANCOS 11

Análisis etnográfico y arqueológico de una Diosa Madre en el petroglifo del Outeiro do Filladuiro en Mallou (Carnota, A Coruña): «Coviñas» y círculos, por Fernando Alonso Romero

21
Galicia, cuna de los celtas de la Europa Atlántica, por Andrés Pena Graña 57
Diosas de Galicia con equivalentes célticos o indoeuropeos, por M. Alberro 89

Lápides funerárias romanas com suástica em Portugal e na Galiza, por Fernando Coimbra

117

Os castros do concello de Oleiros, por B. Comendador Rey, J. Ferrer Cruz e S. Vázquez Collazo

143
Dous novos remates de torques castrexos, por LOIS LADRA 167

Sobre ciertos sacrificios fundacionales y de delimitación y sus paralelos históricos y etnográficos, por Marcial Tenreiro Bermúdez

179
150 anos da cidade de Ferrol: foros, títulos e privilexios, por Juan J. Burgoa 193

Documentos da Orde do Santo Sepulcro en Galicia, por Carlos Pereira Martínez

211

«Policía de los pueblos»: comisarios borbónicos y fomento económico en el siglo XVIII gallego, por JUAN GRANADOS

231

El médico Pose Roibanes: un brigantino en los inicios de la lucha contra la viruela, por Carlos M. Fernández Fernández

249

A invasión francesa de 1809 vista desde Betanzos (I), por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

263
Os fondos da prensa local: «El Mandeo» (1902), por XESÚS TORRES REGUEIRO 301

Un breve percorrido por A Nosa Terra e El Pueblo Gallego (1916-1926): lingua galega e compromiso, por SILVIA MUÍÑO NAVEIRA

353

La Comisión Pro-Cierre Dominical: Un movimiento social en el Betanzos de 1964-1968, por VICENTE DE LA FUENTE

369

Arte, Literatura, Antropoloxía...

Escultura gótica de filiación burgalesa y orensana en Santo Domingo de A Coruña, por Carmen Manso Porto

393

La iglesia de San Pedro de Rates (Póvoa de Varzim): algunas cuestiones iconográficas, por Carlos Sastre Vázquez

411

La «casa de Doña Águeda»: construcción, destrucción y reconstrucción teórica de una casa de indianos en Betanzos, por ALBERTO ERIAS MORANDEIRA

423

Fontes iconográficas para o monumento fúnebre de Dona Margarita de Austria erguido na cidade da Coruña en 1612, por JORGE GUITIÁN CASTROMIL

461
San Martiño, por MANUEL ARES FARALDO 475

Sintomatoloxía e curación de enfermidades tradicionais nas Mariñas coruñesas (I), por Lois Vilar Hermidas

479

A celebración anacreóntica do viño de Betanzos nos Xogos Florais de 1952,por Concepción Delgado Corral

491
Evolución de la Semana Santa en Betanzos, por Carlos Álvarez López 503

Entidades culturais e deportivas...

FUNDACIÓN CIEC 525
Outras entidades 543

Acontecementos do ano

Pregón da Festa do Viño, por ÁNXELES PENAS 574
Pregón da Xª Feira Franca Medieval, por LUIS GORROCHATEGUI SANTOS 583
Pregón das Festas Patronais de San Roque, por PALOMA PÉREZ LAGO 588
Función do Voto, por MARIA DOLORES FARALDO BOTANA 590