ÍNDICE


Anuario Brigantino 2016

nº 39

Presentación

..Historia...

Gravados rupestres no Concello de Monfero (A Coruña), polo GRUPO DE ARQUEOLOXÍA DA TERRA DE TRASANCOS

11
Arte rupestre e pensamento religioso na Pré-história, por Fernando Augusto Coimbra 27
Aliñamentos arqueoastronómicos nos petróglifos de armas da Idade do Bronce, por Antón Bouzas Sierra 45
El hacha «argárica» nº 568 de Luís Monteagudo: metales, territorios y gentes
en la Cultura del Bronce del Noroeste, por
José Suárez Otero
73
Vestigios de cultos celtas al roble en las romerías gallegas, por FERNANDO ALONSO ROMERO 95
El relato eumés de las tres fuentes hermanas: ¿un antiguo mito fluvial?, por VÍCTOR ALONSO TRONCOSO 113
Construcións verbais progresivas en gaélico irlandés e en galego: conexións
coa Prehistoria, por JAMES DURAN/SÉAMAS Ó DIREÁIN
121
Achado de estruturas arqueolóxicas no barrio da Ribeira de Betanzos: resultado dos traballos de control arqueolóxico das obras de instalación da rede de gas natural no ámbito do Malecón, por Simón Pena Basso e Xurxo Broz Rodríguez 141
Alfonso Molina: el hombre de los Franco en A Coruña, por Francisco Martín Ossorio 155

Arte, Literatura, Antropoloxía...

Herdanza do frío, por XULIO L. VALCÁRCEL 175
Talleres de Tui, Braga y Zamora en la arquitectura románica del norte de Portugal y Galicia, por RAMÓN YZQUIERDO PERRÍN 195
Cossío y el arte popular, por Ana María Arias de Cossío 219
Elogio del Arte Popular (De Bordados populares y encajes. Exposición, Madrid, Mayo, 1913), por Manuel Bartolomé Cossío 225
Museo das Mariñas (de Betanzos) (V): La colección Jiménez-Cossío, por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ y CONCEPCIÓN DE BARRENA-SAROBE 227
Un traje maragato en el Museo das Mariñas, por Vicente de la Fuente García y ConCEPCIÓN de Barrena-SarObe 333
Juan Alonso y Canto: Maestro Mayor de Pintura del Arsenal de Ferrol, por JOSEFINA SÁNCHEZ CONS 343
Los Hermanos García Naveira, indianos:nota-homenaje,
por
Aurora Alonso de Rocha
383
El reloj de la iglesia de Santa María de Verís -Irixoa-, por Antonio Pérez Casas 389
Manuel Vilariño (aproximadamente), por XOSÉ LUÍS MOSQUERA CAMBA 395
A poesía galega do século XIX nos xornais de Betanzos, por MARTA GONZALEZ RODRIGUEZ 419
Oliveira Guerra ao encontro da Galiza, por XESÚS TORRES REGUEIRO 439
Francisco Antonio Espino Rodríguez, funcionario e erudito compostelán, (1832-1896), por Clodio González Pérez 473
O Enterro da Sardiña na cidade de Lugo (1985-2002), por JOSÉ MANUEL BLANCO PRADO 485
Riesgos globales ubicuos en España, por Delfín Mariño Espiñeira 517
Con Betanzos siempre presente, por Eduardo José Fuentes Abeledo 523

Entidades culturais e deportivas...

FUNDACIÓN CIEC 541
Outras entidades 549

Acontecementos do ano

Pregón da XIX Feira Franca Medieval de Betanzos, por Eduardo Xosé Fuentes Abeledo 577
Pregón das Festas Patronais, por Javier Guillén 584
Función do Voto, por José Ramón García Vázquez 588