ÍNDICE


Anuario Brigantino 2015

nº 38

Presentación

..Historia...

Túmulos prehistóricos no concello de Paderne (A Coruña), polo GRUPO DE ARQUEOLOXÍA DA TERRA DE TRASANCOS

11
Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza (1915-1959), eximio arqueólogo, por ÁNGEL NÚÑEZ SOBRINO 19
Descubrindo o vocabulario de substrato celta en Galicia, por JAMES DURAN/SÉAMAS Ó DIREÁIN 35
Etnoastronomía del calendario céltico en Galicia, por ANTON BOUZAS SIERRA 67

El rito propiciatorio de la fecundidad humana en el entorno del antiguo alcornocal de San Ramón de Bealo (Boiro, A Coruña), y otros testimonios de dendrolatría, por MILAGROS TORRADO CESPÓN y FERNANDO ALONSO ROMERO

91
Unha urna cineraria romana de Astorga no Museo de San Antón (A Coruña), por FERNANDO ACUÑA CASTROVIEJO 111

Museo das Mariñas (de Betanzos) (IV): Un novizo danzante de Attis e Cibeles no supremo acto de emasculación en honra da Magna Mater, outras pezas máis e algunhas notas sobre Santalla de Bóveda, por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

Museo das Mariñas (de Betanzos) (IV): Un novicio danzante de Attis y Cibeles en el supremo acto de emasculación en honor de la Magna Mater, otras piezas más y algunas notas sobre Santa Eulalia de Bóveda, por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

125
A paisaxe patrimonial en Pena Furada, por ILDEFONSO GARCÍA DE LONGORIA RAMOS 153
Gobierno político municipal y sociedad en Betanzos: entre la reacción y la revolución (1809-1833), por JUAN MIGUEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 163
Dos poetas y periodistas brigantinos: Constantino y Severo Ares Mancera, por MARTA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 195
O triunfo do armamentismo: Do Congreso pola Paz de Ferrol ao afundimento do Lusitania, pasando pola Mensaxe a García, por XAVIER BRISSET MARTÍN 229
As actas da IV Asemblea Nacionalista e a escisión das Irmandades da Fala (Monforte, 1922), por XESÚS TORRES REGUEIRO 237
Electo Carballo Matos: traxectoria dun alcalde republicano de Culleredo, CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ 261

De la historia del movimiento obrero y campesino en el término municipal de Betanzos. La sociedad de agricultores de Tiobre: su origen, constitución y funcionamiento, por RAMÓN BEADE MÉNDEZ

295

Arte, Literatura, Antropoloxía...

Os mudos ríos do tempo, por JOSÉ ABEAL LÓPEZ 323
Símbolos eucarísticos en el románico gallego, por CARLOS SASTRE VÁZQUEZ 343
Aportación de la petrología al conjunto sepulcral de Fernán Pérez de Andrade en la Iglesia de San Francisco de Betanzos, A Coruña, Galicia (NW España), por DAVID M. FREIRE-LISTA 351
Reconstrucción de la Torre del Reloj tras el terremoto de 1755, por BEGOÑA CES FERNÁNDEZ 365
O cuartel do Reximento Provincial de Betanzos, por XAN CASABELLA LÓPEZ 391
Os irmáns García Naveira e o dereito a unha boa educación para todos e todas, por EDUARDO XOSÉ FUENTES ABELEDO 399
«EL PASATIEMPO» en los ojos de LOTY, por JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ARNAO 423
«EL PASATIEMPO» visto por Vega en 1947, por JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ ARNAO 455
La portada del antiguo edificio de la Cámara de Comercio de Ferrol y la mitología clásica, por PEDRO JAVIER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 473
O santuario da Virxe dos Milagres de Saavedra (Begonte, Lugo), por JOSÉ MANUEL BLANCO PRADO 483
Muíños, batáns e telleiras na antiga xurisdición de Betanzos, por MANUEL FIAÑO SÁNCHEZ 505
Rosalía en Salvador Cabeza de León: xuramento de amor a Galicia, por CONCEPCIÓN DELGADO CORRAL 527

Entidades culturais e deportivas...

FUNDACIÓN CIEC 533
Outras entidades 541

Acontecementos do ano

Pregón da XVII Feira Franca Medieval de Betanzos, por GUADALUPE MARTÍNEZ MOSQUERA 575
Pregón das Festas Patronais, por JAIME LAFORA GONZÁLEZ 580
 Función do Voto, por JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ 585