ÍNDICE


Anuario Brigantino 1998, nº 21

 

 

 

Presentación

..Historia...

Las mouras constructoras de megalitos: Estudio comparativo del folklore gallego con el de otras comunidades europeas, por FERNANDO ALONSO ROMERO 11
Gravados rupestres na parroquia de Sta. Mª de Ois (Coiros, A Coruña), por GRUPO DE ARQUEOLOXÍA DA TERRA DE TRASANCOS 29
Túmulos prehistóricos no concello de Narón, polo GRUPO DE ARQUEOLOXÍA DA TERRA DE TRASANCOS 35
Impacto etrusco en la toponimia gallega: topónimos en -es, por LUIS MONTEAGUDO GARCÍA 45
Contactos entre Galicia e Irlanda en la época pre-cristiana según los antiguos relatos orales recogidos en los manuscritos céltico-irlandeses, por M. ALBERRO 67
El monasterio de las Cascas (Betanzos) (I), por SANTIAGO DAVIÑA SÁINZ 77
Posesións do mosteiro de San Xusto de Toxosoutos na parroquia de Urdilde (Rois, A Coruña), por CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ 103
La Casa de la Moneda de A Coruña en los siglos XV y XVI (I), por JOSÉ GARCÍA ORO y Mª JOSÉ PORTELA SILVA 119
Casamientos en la vieja Coruña: Algunos matrimonios celebrados en la parroquial de Santiago durante los siglos XVIII y XIX, por JOSÉ M. TARRÍO 133
Entre 1770 y 1814 se establecen 14 fabricas de curtidos en la comarca ferrolana, por ANTONIO MEIJIDE PARDO 167
Os inicios do movimento obreiro e agrario en Betanzos (1899-1919), por XESÚS TORRES REGUEIRO 183
O asociacionismo español en Cuba, 1900-1930: o caso galego, por MANUEL SOUTO LÓPEZ 241
Mulleres e Republica: Aproximación as asociacións de mulleres progresistas na Coruña republicana, por CARLOS PEREIRA MARTÍNEZ 255
Betanzos baixo sospeita: o aparello de vixiancia nos anos da Guerra Civil, por EMILIO GRANDÍO SEOANE 291

...Arte, Literatura, Antropoloxía...

As laudas sepulcrais de San Francisco da Coruña (II), por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ e XOÁN L. VÁZQUEZ GÓMEZ 301
El tema de la Anunciación en el templo parroquial de Santa Maria do Azougue (Betanzos), por BEGOÑA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 343
As torres da Caramona ¿ou "de Carmona"?, por XOSÉ Mª VEIGA FERREIRA 353
La galería gallega: una tipología tradicional en permanente evolución, por ANTONIO GARRIDO MORENO 379
La Capilla del Arcediano (Notas a unos gráficos), por FRANCISCO VALES VILLAMARÍN 405
Rafael López Rienda y Ricardo Núñez: una relación profesional frustrada, por J.R. SAIZ VIADERO 409
Guillermo Vázquez, autor de dous libros: Pensando detrás do lar e A vida do pobre, por CONCEPCIÓN DELGADO CORRAL 421
Unha excelente novela na que pouco se concreta: O DELFIM de José Cardoso Pires, por CONCEPCIÓN DELGADO CORRAL 431
Latines para la reflexión, por JOSÉ ANTONIO MIGUEZ 441
Cincuenta años después (1948-1998), por JOSÉ ANTONIO MIGUEZ 447
Cando a cor se fai luz, por OLGA PATIÑO 449
As vellas tardes [poema adicado o cadro Felipe Erias no labirinto, de Alfredo Erias], por XOSÉ LUIS SOBRINO 453
Memorias dunha viaxe de ida por volta a Republica Arxentina e a Oriental do Uruguay, por XULIO CUNS LOUSA 455
Los cimientos de Europa, por BRAIS DA BOUZA 469
¡Acouga xa...!, por BRAIS DA BOUZA 472

Entidades culturais e deportivas...

Museo das Mariñas: guía urgente, por ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ 475
El Pasatiempo: una nueva dimensión, por JOSÉ CRESPÍ RODRÍGUEZ 491
Entidades culturais 495
La Banda Municipal de Betanzos en 1998, por JOSÉ LUIS CASAL CASTRO 507
...  

Acontecementos do ano

Acontecementos do ano 509
Pregón da Festa do Viño, por XULIO CUNS LOUSA 519
Pregón da Feira Franca 1998, por XULIO CUNS LOUSA 527
Pregón das Festas Patronais de San Roque, por CRISTINA ALBERDI 531
Función do Voto, por MANUEL LAGARES PÉREZ 536